O mindfulness

Mindfulness (neboli všímavost) lze definovat jako schopnost plně prožívat přítomný okamžik a s nadhledem i se zájmem objevovat, co se v něm odehrává. 

Praxe všímavosti má kořeny v řadě kontemplativních tradicí (zejméně v buddhismu), její moderní forma je však sekulární (ne-náboženská) a opírá se především o aktuální vědecké poznatky. Stovky vědeckých studií (viz. níže) opakovaně prokázaly přínosy cvičení mindfulness pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti, rozvoj kreativity, budování kvalitnějších vztahů i zlepšení psychického a fyzického zdraví.

Mindfulness je tu pro každého

Schopnost všímavosti má k dispozici v podstatě každý člověk, většina lidí ji však využívá velmi omezeně. Dobrou zprávou je, že všímavost lze systematicky trénovat a díky tomu výrazně zkvalitnit svůj život. Díky své sekulárnosti a praktičnosti je rozvoj všímavosti přístupný pro každého, nezávisle na tom, z jaké kultury pochází nebo jaký systém víry či náboženství vyznává.

Mindfulness je prověřeno vědeckými studiemi

Mezi hlavní vědecky ověřené efekty mindfulness patří (vědecké zdroje uvádíme níže): 

snížení stresu a prevence vyhoření

zlepšení soustředění

zvýšení pozitivních emocí a regulace nepříjemných emocí

snížení úzkosti a depresivních příznaků

snížení ruminace (neustálé přemítání neužitečných myšlenek)

zlepšení pracovní paměti a pružnosti myšlení

zlepšení zdravotního stavu, posílení imunity, zvládání bolesti

zlepšení pracovní efektivity, angažovanosti a motivace

zlepšení pociťované kvality života

Relational Mindfulness training

mindfulness a laskavost rozvíjíme přímo v komunikaci s druhými

Na našich kurzech kultivujeme mindfulness během dialogu ve dvojicích i ve skupině a díky tomu je snadnější zachovat si a dále rozvíjet hlavní benefity praxe mindfulness jako snížení stresu či zlepšení pozornosti v džungli každodenních interakcí. Hlavní praxí programu je všímavý dialog ve dvojicích, díky kterému rozvinete schopnost pravidelně se zastavovat v mezilidských situacích (dělat tzv. “mikro-pauzy”) a jasněji si uvědomovat co v těchto situacích odehrává uvnitř vás i v ostatních lidech. Některé příznivé efekty programu jako zvládání stresu a zlepšení pozornosti i laskavosti k sobě již byly vědecky ověřeny.

Aktuálně vypsané Akce

přehledové vědecké studie o příznivých efektech mindfulness

Black, D. S. and Slavich, G. M. (2016). Mindfulness meditation and the immune system: a systematic review of randomized controlled trials. Annals of the New York Academy of Sciences, 1373(1):13–24. 

Chiesa, A., Calati, R., and Serretti, A. (2011). Does mindfulness training improve cognitive abilities? A systematic review of neuropsychological findings. Clinical Psychology Review, 31:449–464.

Chiesa, A. and Serretti, A. (2009). Mindfulness-based stress reduction for stress management in healthy people: A review and meta-analysis. Journal of Alternative and Complementary medicine, 15(5):593–600. 

Creswell, J. D. (2017). Mindfulness interventions. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 68:18.1–18.26. 

Davis, D. M. and Hayes, J. A. (2011). What are the benefits of mindfulness? a practice review of psychotherapy-related research. Psychotherapy, 48(2):198–208. 

Good, D. J., Lyddy, C. J., Glomb, T. M., Bono, J. E., Brown, K. W., Duffy, M. K., Baer, R. A., Brewer, J. A., and Lazar, S. W. (2016). Contemplating mindfulness at work: An integrative review. Journal of Management, 42(1):114–142. 

Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M. S., … and Haythornthwaite, J. A. (2014). Meditation programs for psychological stress and well-being: A systematic review and meta-analysis. JAMA Internal Medicine, 174(3):357–368.

Keng, S.-L., Smoski, M. J., and Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. Clinical Psychology Review, 31(6):1041–1056. 

Sutcliffe, K. M., Vogus, T. J., and Dane, E. (2016). Mindfulness in organizations: A cross-level review. The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 3:55–81.

Vich, M. (2015). The emerging role of mindfulness research in the workplace and its challenges. Central European Business Review, 4(3):35–47.