osmitýdenní kurz mindfulness ve vztazích (RMT)

naučíte se lépe zvládat stres a emoce ve vztazích a lépe komunikovat

Chcete se naučit lépe zvládat stres, získat větší nadhled v mezilidských vztazích, nebo zlepšit své komunikační dovednosti?

Zveme Vás na účast v 8-týdenním programu Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness (všímavosti) v komunikaci a interakci s druhými lidmi.

Program je navržen tak, aby Vám pomohl stát se sebevědomějším, stabilnějším a pozornějším člověkem ve společnosti. Vědecký výzkum prokázal, že účast v RMT pomáhá výrazně snížit stres, zlepšit psychickou odolnost a také rozvinout pozornost, empatii a komunikačních dovednosti (více informací níže).

Skupina je omezena na 16 lidí. Registrovat se můžete skrze náš rezervační systém. Těšíme se na Vás

Informace o lektorce

Kurz bude pod vedením Hanky Langové, kvalifikované lektorky RMT a terapeutky.  Pro více informací o lektorce klikněte na medailónek.

Co si z kurzu odnesete

Osvojíte si techniky, které Vám pomohou lépe psychicky zvládat každodenní situace.

Naučíte se pracovat se stresem a vlastními emocemi, především v momentech, kdy komunikujete nebo spolupracujete s druhými lidmi.

Naučíte se také lépe odhadnout druhé lidi a rozvinete schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu.

Pokud jste spíše introvertní typ, účast v RMT Vám pomůže překonat nepohodu při mezilidské komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Pokud se považujete za extroverta, účast v programu Vám pomůže lépe vnímat druhé a překonat potřebu neustále mluvit.

Bude také hodně prostoru pro diskuse ve skupině. Zaměříme se mimo jiné na to, jak úspěšně zavést praxi všímavosti do svého života a maximálně využít její potenciál.

Naučíte se relaxovat i v časové tísni.​​​​​​​

Mindfulness a sebelaskavost

vědecky podložené kvality psychického rozkvětu

Mindfulness (všímavost) je schopnost plně prožívat přítomný okamžik a s nadhledem i se zájmem objevovat, co se v něm odehrává. Mindfulness bylo společně se sebelaskavostí vědeckými studiemi opakovaně prokázano jako účinná cesta pro zvládání stresu a nejistoty, prevenci vyhoření, posílení pracovní angažovanosti a motivace, zlepšení soustředění, psychické odolnosti i pocitu osobního štěstí.

Relational Mindfulness training

mindfulness a laskavost rozvíjíme přímo v komunikaci s druhými

Na kurzu RMT se budete učit  kultivovat mindfulness během dialogu ve dvojicích i ve skupině a díky tomu se pro Vás stane snadnější zachovat si dále rozvíjet hlavní benefity praxe mindfulness jako snížení stresu či zlepšení pozornosti v džungli každodenních interakcí. Hlavní praxí programu je všímavý dialog ve dvojicích, díky kterému rozvinete schopnost pravidelně se zastavovat v mezilidských situacích (dělat tzv. “mikro-pauzy”) a jasněji si uvědomovat co v těchto situacích odehrává uvnitř vás i v ostatních lidech. RMT má vědecky ověřené příznivé účinky pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti a rozvoj komunikačních dovedností i empatie. Účast v RMT vám také pomůže lépe vnímat sami sebe i druhé během sociální interakce a umožňuje znovu cítit pocit bezpečí a sounáležitosti ve skupině. 

Jaké techniky a principy si osvojíte

 meditace mindfulness “chvilka pro sebe” a body-scan pro zvládání denních stresových situací a psychické uvolnění.

Praxi sebe-laskavosti a laskavosti vhodné pro rozvoj vnitřního bezpečí, psychické  stability a přátelského postoje k sobě i druhým.

Praxe rekapitulace a vděčnosti pro mentální úklid za náročným dnem

základní Praxe ve dvojicích a v komunikaci (tzv. všímavý dialog),  které vám pomohou lépe naslouchat i vyjadřovat sami sebe a více se uvolnit, když jste s druhými.

pokročilejší praxe ve dvojicích, které vám pomohou emočně se otevřít druhým lidem a přitom se cítit bezpečně a sebevědomě.

doporučení pro zvýšení bdělosti, zlepšení pozornosti a redukci stresu v každodenních situacích

Program kurzu a zaměření setkání

Program zahrnuje 8 týdenních setkání (8 x 2h) a jeden celodenní seminář (6 h). 

Každá hodina je zaměřena na představení nové metody, kterou pak budete moci za pomocí doprovodných nahrávek i instrukcí ihned zavést do svého každodenního režimu. Na začátku výcviku také obdržíte pracovní skripta. Po úspěšném absolventi výcviku obdržíte certifikát o absolvování.

1. týden: Úvod do mindfulness a RMT: Co je individuální mindfulness a co je mindfulness ve vztazích? Jak spolu souvisí? Jak mohu využít druhé lidi k rozvoji své všímavosti? Jak lépe naslouchat druhým lidem?

2. týden: Tělo, Rekapitulace & Vděčnost: Jak mohu účinně zvládat stres a rozvinout svůj nadhled v každodenních situacích?

3. týden: Přátelství k sobě: Jak se mohu efektivně poučit ze svých neúspěchů? Jak se mohu sám/a sobě stát větším přítelem? Jak překonat svého vnitřního kritika?

4. týden: Přátelství k druhým: Jak lépe porozumět druhým lidem? Jak se účinně vyrovnat s nepříjemnými lidmi? Jak rozvinout zdravou míru empatie?

5. týden: Překonávání napětí ve společnosti: Jak se cítit více uvolněně a svobodně v přítomnosti druhých lidí? Jak lépe zvládat situace, kdy se v přítomnosti druhých cítíme nesvobodně?

6. týden: Uvědomění silných & slabých stránek: Jak rozvinout zdravé sebevědomí? Jak využít své slabiny k růstu? Jak zlepšit své prezentační dovednosti?

7. týden: Rozvoj blízkosti: Jak lépe pochopit situaci druhých lidí? Jak více rozvinout svoji empatii? Jak se lépe cítit ve společnosti?

8. Týden: Jak pokračovat s mindfulness dál: Jak udržet praxi mindfulness živou ve svém životě? Jak se připravit na nenáročně životní situace?

+ Celodenní seminář (obvykle v 6. nebo 7. týdnu): Opakování cvičení + pokročilá praxe ve skupině

pro koho je kurz vhodný

Pro úplné začátečníky: Pro účast v kurzu není nutná předchozí zkušenost s mindfulness nebo meditacemi. Na kurzu si osvojíte nezbytné základy pro to, abyste se mohli mindfulnes začít věnovat.

Pro pokročilejší meditující nebo absolventy základních kurzů (typu MBSR nebo MBCT): Klasická meditace všímavosti nebývá zárukou přenesení většího klidu a nadhledu do mezilidských vztahů. RMT se na tuto oblast zaměřuje přímo, protože klade hlavní důraz na praxi ve dvojicích a skupině. Díky podpoře ze strany lektora i skupiny zjistíte, že udělat pokrok v tomto směru je poměrně snadné.

Pro lidi, kteří intenzivně pracují nebo komunikují týmech: metody, které si osvojíte na RMT jsou jednoduché a časově nenáročné. Pomohou Vám zefektivnit a oživit Vaše porady a řešit, či předcházet konfliktům v týmu.

Pro lidi s psychoterapeutickým vzděláním: RMT dynamicky založený program, základem naší praxe je komunikace ve dvojicích a skupině, kde klademe hlavní důraz na rozvoj uvědomění. Na kurzu se proto můžete dozvědět, jak lépe využít prvky mindfulness přímo ve Vaší individuální i skupinové terapii.

Termíny a cena

Psychoterapie Praha 8 

Týdenní setkání: Vždy ve čtvrtek od 19. 9. do 7. 11. 2024, 18:00 – 20:30

Víkendové setkání:  Sobota 19. 10. 2024, 9:00 – 16:30

CENA: 6 000 Kč

Případné absence v kurzu (včetně víkendového kurzu) bude možné po domluvě nahrazovat v paralelních skupinách a jiných podobně zaměřených kurzech.

Akci si lektorka organizuje sama. Kurz i lektorka jsou však námi prověřeni a vřele vám doporučujeme účast. Více informací naleznete na webu akce níže.

Staňte se členem mindfulness clubu

Staňte se členem všímavé komunity

Zveme vás do naší komunity lidí, kteří se aktivně věnují mindfulness a osobnímu rozvoji. Nabízíme vám podporu na vaší cestě rozvoje mindfulness a laskavosti. Ať už máte zájem lépe zvládat stres či emoce, podpořit své zdraví a nebo cítit v životě více klidu a svobody a nebo jen chcete být v kontaktu s lidi, kteří se zajímají o vědomý styl života – naše komunita vás v tom podpoří.