Výzkum

vědecké podklady k programu relational mindfulness training (RMT)

Program Relational Mindfulness Training (RMT) je od svého počátku spojen s vědeckým výzkumem. Hlavním praktickým dopadem našeho dosavadního výzkumného snažení bylo vytvoření a vědecké ověření programu osmitýdenního kurzu Relational Mindfulness Training (RMT), zaměřujícího se na zvládní stresu a komunikace v mezilidských vztazích.

První verzi programu vytvořil Ing. Marek Vich, Ph.D. jako součást doktorského výzkumu na katedře psychologie na VŠE v Praze (viz Vich & Lukeš 2018 níže).

Druhá upravená verze programu RMT vznikala v letech 2016 – 2018 jako společné dílo Marka Vicha a Jana Buriana (viz. Vich, Lukeš & Burian 2020).

Z adaptované verze RMT Marek Vich vytvořil také akreditovaný kurz Mindfulness v manažerské praxi určený pro bakalářské studenty VŠE. Program je v posledních letech stal jedním z nejoblíběnějších volitelných kurzů na VŠE.

Věkeré doposud publikované zdroje ohledně RMT naleznete níže.

 

Out of sight, out of mind? Exploring the long-term effects of Relational Mindfulness Training (RMT)

Vich, Burian & Lukeš (2020)

Aktuálně hlavní článek zabývající se ověřením osmitýdenního programu Relational Mindfulness Training (RMT) vyšel v roce 2020 v prestižním impaktovaném časopise Journal of Contextual Behavioral Science. Článek prokázal dlouhodobý statisticky signifikantní vliv účasti v RMT na zvýšení všímavosti (mindfulness) a soucitu vůči sobě (self-compassion) a snížení vnímané úrovně stresu (perceived stress). Prokázal také krátkodový efekt účasti v RMT na zvýšení soucitu (compassion). Zároveň osvětluje, jakým způsobem v rámci RMT rozvíjíme mindfulness ve vztazích. Autory články jsou Marek Vich, doc. Martin Lukeš a Jan Burian. Bohužel nedisponujeme právy k volnému šíření článku, proto ho zde nemůžeme sdílet. Pokud o něj máte zájem, napište Markovi o zaslání.

Development of Mindfulness in Relational Context: Construction and Validation of Relational Mindfulness Training (RMT)

Vich & Lukeš (2018)

První článek zabývající se programem Relational Mindfulness Training (RMT), který vyšle Markovi Vichovi společně s doc. Martinem Lukešem v roce 2018 v tuzemském impaktovaném časopise Československá Psychologie.

Studie prokázala statisticky signifikantní pozitivní vliv účasti v RMT na úroveň mindfulness, soucitu vůči sobě a rozvoji kvalit autentického leadera.

Application of relational mindfulness in management education: Development and validation of relational mindfulness training (RMT)

Vich (2017)

Disertační práce Marka Vicha, která byla úspěšně obhájena na katedře manažerské psychologie a sociologie FPH VŠE v prosinci 2017.

Teoretická část slouží jako obsáhlý úvod do původu a rozvoje mindfulness na západě, včetně výzev s tím spojených. Najdete zde také rešerši literatury a efektů mindfulness do roku 2017.

Praktická část se věnuje ověření programu Relational Mindfulness Training (RMT) a praxím, které RMT zahrnuje.

Záznam z prvního představení výsledků výzkumu RMT

Pilotní zpracování výsledků výzkumu v rámci RMT poprvé představil Marek Vich na European Congress of Psychology (ECP) 2017 v Amsterodamu. Podívejte se na tento záznam (k dispozici jsou české titulky).

ZKuste to taky!

Náš program začal jako součást vědeckého výzkumu. Za dobu své existence se však stal něčím mnohem větším. Stal se cestou, jak můžeme neušit zkvétat v mezilidských vztazích, hladčeji a sebevědoměji komunikovat i navazovat hluboká a inspirativní přátelství s druhými. Věříme, že i vám náš RMT přinese mnoho příznivého do života. Přihlašte se na náš kurz a uvidíte sami 🙂