meditační Nahrávky

Meditace mindfulness a laskavosti pro zvládání stresu a zlepšení vztahů

Vítejte v sekci nahrávek. Ačkoliv je program RMT zaměřený primárně na mezilidské vztahy a praxe ve dvojicích, velmi důležitou součástí je i individuální praxe mindfulness a laskavosti. Na této stránce najdete nahrávky všech základních praxí, které na našich kurzech rozvíjíme. Můžete si tedy udělat představu o tom, jaké meditace vás na RMT čekají a především můžete začít s osobní praxí všímavosti již teď. 

Meditace chvilka pro sebe

Meditace “Chvilka pro sebe” je základní meditační praxí RMT. Jedná se o jednoduchou praxi o délce 4-8 minut, během které pomáháme účastníkům rozvíjet všímavost k tělu, pocitům, myšlenkám, dechu a někdy i okolním zvukům. První dvě nahrávky jsou klasickým formátem, třetí nahrávka je ukázkou zjednodušené verze – tímto způsobem například někdy chvilku pro sebe taky vedeme (Marek), například v situacích, kde je méně času, nebo kdy nechceme procházet všechny 4 výše zmíněné úrovně, apod.

Meditace Body-scan

Meditace “Body-scan” pomáhá účastníkům více a hlouběji vnímat tělo. Je založena na jeho postupném procházení a uvědomování si jeho jednotlivých částí. Běžnou součástí praxe jsou také nabídky pro uvolnění daných částí, které mohou být podpořeny i jednoduchými vizualizacemi. Uvedené 2 nahrávky Honzy  a Marka jsou typickou formou, jak lze na RMT body-scan vést.

Meditace sebelaskavosti (přátelství k sobě)

Velmi důležitá praxe zaměřená na rozvoj přátelského, milujícího a podpůrného postoje vůči sobě. První z nahrávek je tradičnější verzí, která je více zaměřena na rozvoj přátelskosti a podpory vůči sobě. Druhá nahrávka je zaměřena na péči v vnitřní dítě – Marek ji například ve své praxi v současné době využívá více. Třetí nahrávka je zde více pro inspiraci – na RMT sebelaskavost takto obvykle nevedeme, nicméně může pro vás být zajímavé vidět, jak lze vedení sebelaskavosti kombinovat s dalšími tématy.

Meditace Laskavosti (přátelství k druhým)

Stěžejní meditace programu RMT, která je nejvíce orientována na druhé lidi. Zaměřuje se na rozvoj přátelského, milujícího a podpůrného postoje vůči druhým lidem. První dvě nahrávky jsou nejtypičtějším formátem praxe laskavosti  v rámci RMT. Pokud tyto praxe dobře znáte, můžete si také pro inspiraci vyzkoušet pokročilou meditaci Laskavosti nebo tématicky zaměřené meditace zvládání krizí, osvobození a míru na druhém řádku.