Hana Langová

Lektorka mindfulness a terapeutka
Kvalifikovaná lektorka RMT

Jsem člověk, který už roky dospívá a touží žít život naplněný prožíváním a prohlubováním vztahů mezi lidmi – těmi blízkými i těmi, co přicházejí s prosbou o provázení. Umím být klidná , racionální, nahlížet prožitky s odstupem a nadhledem a objevuji v sobě křehkou vášeň opouštět tyhle bezpečné přístavy a vydávat se dál. Uvědomuji si své ideály o míru (vnitřním, i tom v blízkém i vzdáleném okolí) a sounáležitosti, které mě svazují a zároveň popostrkují a motivují. Učím se objevovat vnitřní nepokoj a konflikty, ustát je a využít k růstu.

Je mi ctí podporovat jiné lidi na jejich cestě za sebepoznáním,  sebepřijetím a transformací emocionálních zranění v dialogu. Profesně k tomu využívám psychoterapii a kurzy zaměřené na podporu rozvoje všímavosti (mindfulness).

Mindfulness je pro mě nekonečnou studnou inspirace a zdroje poznání, ze které můžeme čerpat sílu, odvahu, porozumění, kontakt s tím, co je pro nás důležité jak v osobní tak vztahové rovině.

Aktuálně vypsané RMt akce s hankou