výcvikové materiály

lektorský výcvik RMT 2023/2024

Vítejte v upravené stránce lektorského výcviku RMT 2023/2024. Stránku jsme upravili, aby vám usnadnila postup během dokončování výcviku. Držíme palce a věřím, že to všichni zvládnete 🙂

Organizační informace

Termíny SETKÁNÍ A DŮLEŽITÝCH DEADLINŮ

VÍKEND 1 | ÚVOD DO RMT | 13. – 15. 10. 2023 | Úvod do smyslu, struktury i praxí RMT. Seznámení a ve skupině. Sdílení záměru, očekávání a potřeb v rámci lektorského výcviku. Zásady zpětné vazby. Nácvik základních meditací v pracovních skupinách.

VÍKEND 2 | RMT A PRÁCE S TĚLEM | 10. – 12. 11. 2023 |  Nácvik meditace body-scan a základní meditace v pracovních skupinách. Představení praxe sebelaskavosti. Sdílení a propojení ve skupině, rozvoj vděčnosti. Všímavé procházky a hry.

VÍKEND 3 | MINDFULNESS V KOMUNIKACI A SEBE-LASKAVOST | 08. – 10. 12. 2023 | Opakování základních meditací ve velké skupině. Nácvik vedení meditace sebelaskavosti v pracovních skupinách. Nácvik vedení všímavého rozhovoru v pracovních skupinách. Představení praxe laskavosti k druhým. Sdílení a propojení ve skupině. 

VÍKEND 4 | LASKAVOST K DRUHÝM A VEDENÍ WORKSHOPŮ | 12. – 14. 01. 2024 | Nácvik praxe laskavosti k druhým v pracovních skupinách. Nácvik základních praxí všímavého rozhovoru ve skupinách. Příprava vedení vlastních workshopů.

VÍKEND 5 | POKROČILÉ PRAXE MINDFULNESS V KOMUNIKACI | 01. – 03. 03. 2024 | Nácvik pokročilých  praxí všímavého rozhovoru ve skupinách. Nácvik dynamického kruhu. Nácvik meditací ve velké skupině. Propojení všímavosti a terapie.  Příprava vedení vlastních workshopů.  

VÍKEND 6  | MINDFULNESS VE SKUPINĚ A HLUBŠÍ MEDITAČNÍ PRAXE  | 17. – 21. 04. 2024 (prodloužený víkend)Hlubší rozvoj lektorských dovedností. Tři úrovně všímavosti ve vztazích. Nácvik individuálních meditací, všímavého rozhovoru i dynamického kruhu v pracovních skupinách i ve velké skupině. Hlubší meditační práce. Všímavé hry a procházky.

REALIZACE RMT WORKSHOPU, ODEVZDÁNÍ ZÁZNAMKU A POSKYTNUTÍ  ZPĚTNÉ VAZBY: 

ODEVZDÁNÍ NAHRÁVEK WORKSHOPŮ DO PRAVOVNÍ SLOŽKY SKUPINY: DO STŘEDY 15. 5. 2024

POSKYTNUTÍ ZPĚTNÉ VAZBY ALESPOŇ 2 DALŠÍM ČLENŮM PRACOVNÍ SKUPINY: DO ČTVRTKA 23. 5. 2024 

VÍKEND 7 | SUPERVIZE WORKSHOPŮ A PŘÍPRAVA VEDENÍ OSMITÝDENNÍHO KURZU | 24. – 26. 05. 2024 Supervize vedených workshopů v pracovních skupinkách. Příprava vedení vlastního osmitýdenního kurzu. Nácvik pokročilých praxí všímavého rozhovoru v pracovních skupinách.

DOPORUČENÝ TERMÍN REALIZACE OSMITÝDENNÍHO RMT KURZU A ODEVZDÁNÍ VÝSTUPŮ (ESEJ, REPORT KURZU, 3 VIDEO-REFERENCE): DO 20. 11. 2024

VÍKEND 8 | SUPERVIZE OSMITÝDENNÍHO KURZU A ZAKONČENÍ VÝCVIKU | 22. – 24. 11. 2024 | Supervize vedených  kurzů (pro ty, kteří již kurz vedli). Motivace a podpora v roli lektora Mindfulness. Reflexe a zakončení lektorského kurzu.

FINÁLNÍ DEADLINE PRO REALIZACI OSMITÝDENNÍHO RMT A ODEVZDÁNÍ VŠECH VÝSTUPŮ A TÍM PÁDEM ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE LEKTORA RMT: DO 31. 12. 2026

 

časové rozložení setkání

S výjimkou šestého setkání, které bude pětidenní budou mít všechna víkendová prakticky stejný časový harmonogram.

PÁTEK: 18:00 – 20:30 (nalaďovací a rekapitulační blok)

SOBOTA: 9:00 – 18:00 (Dop. blok 1: 9:00 – 13:00, Oběd + Pauza / dobrovolné aktivity: 13:00 – 16:00, Odp. blok: 16:00 – 18:00)

NEDĚLE: 9:00 – 13:00 (dopolední blok a zakončení víkendu)

Součástí programu jsou i dobrovolné části, jako společně ranní rozcvičky, po-obědové všímavé procházky nebo sobotní večerní aktivity.. Časový harmonogram se může v závislosti na povaze daného víkendového setkání drobně obměňovat, vždy ale děláme maximum pro to, abychom ho s přesností 15-30 minut dodrželi ve všech jeho částech.

VÝSTUPY

POKYNY K WorkshopŮM

Důležitou podmínkou absolvování výcviku je vedení vlastního workshopu a poskytnutí zpětné vazby alespoň dvěma členům své skupiny.  Termíny jsou následující:

Do středy 15. 5. 2024: Nahrát nahrávku RMT workshopu do složky své pracovní skupiny

Do čtvrtka 23. 5. 2024: Poskytnou zpětnou vazbu dvěma členům své pracovní skupiny

Zde je návod, jak v rámci workshopů postupovat:

1) Projděte si návod vedení workshopů, který najdete na konci lektorského manuálu. Platí také všechny body a doporučení, které jsme představili a diskutovali na 4. setkání. Workshop by byl být pro veřejnost, to znamená, že na workshopu by se primárně měli setkat lidé, kteří se vesměs neznají (neměli by to být např. lidé z jednoho týmu, kteří se vídají každý den). Pokud se nějaká menší podskupina na workshopu znát bude, tak to nevadí.

2) Uspořádejte workshop a pořiďte z něj zvukovou nahrávku – je nebytné, aby byl workshop nahraný celý, proto doporučujeme nahrávat ho alespoň 2 zařízeními (např. 2 mobily nebo mobil + diktafón) a nenechávat realizaci workshopu na poslední chvíli. 

3) Podívejte se, do které skupiny patříte – stačí se podívat na dokument “workshopy-rozdělení do skupin” ve složce výstupů (viz tlačítko níže).

4) Poté stačí nahrát svoji nahrávku do složky své skupiny

5) Posledním krokem je poskytnutí zpětné vazby (jakmile vaši kolegové nahrají své záznamy) pomocí návodného dokumentu zpětné vazby, který najdete před-připravený ve své složce. 

Vše najdete ve složce workshopů.

Přejeme hodně štěstí a těšíme se na výstupy 🙂 

Absolvování meditačního retreatu

Jednou z podmínek získání budoucí lektorské kvalifikace je absolvování alespoň pětidenního meditačního retreatu. Pokud to je pro vás možné, doporučujeme alespoň jeden z nich absolvovat již před zahájením výcviku. Na retreatu výrazně prohloubíte svoji meditační praxi, jeho absolvování je proto skvělou přípravou i na samotný výcvik. 

Některé kurzy a retreaty najdete na webu Mindfulness Clubu. Případně pokud zvažujete kurzy jinde, napište nám a my vám dáme krátký feedback, zda je doporučujeme.

Osobní Meditační praxe

Ač se RMT zaměřuje primárně na vztahy a komunikaci, klasická meditační praxe zde hraje velmi důležitou roli. 

Jako RMT lektoři budete k vedení těchto praxí způsobilí a během výcviku se budeme intenzivně věnovat nácviku jejich vedení.  

V současné době bychom vás tedy rádi vyzvali k jejich důkladnému prostudování a implementaci do každodenního režimu. Jinými slovy vás prosíme o to, abyste každý den alespoň jednu z uvedených praxí praktikovali. 

V rámci RMT se věnujeme především 5-ti základním druhům meditací. Zde jsou odkazy na jejich nahrávky, kterévždy nejprve přikládáme z náhledu YouTube kanálu, zároveň pod nimi vždy uvádíme i jejich verze ze Soundcloudu, které si můžete v případě potřeby stáhnout (pro pořádek uvádíme, že větší část nahrávek pochází z kanálů Mindfulness Clubu, některé jsou z Markova kanálu).

Než se do toho pustíte...

U každé z uvedených praxí vám dáváme na výběr z více variant, vždy buď pod vedením Marka, Honzy nebo Roba. 

První dvě nahrávky v každé sekci jsou nejklasičtějším formátem, v jakém praxi na kurzech vedeme. Prosíme vás, abyste se s praxemi v tomto formátu důkladně seznámili a osvojili si jejich praxi. U každé praxe dále pak přikládáme i další nahrávky, které většinou obsahují alternativnější formu, jenž doporučujeme vyzkoušet spíše až poté, co se seznámíte se hlavními verzemi dané praxe. 

Počítáme s tím, že si během lektorského výcviku rozvinete vlastní styl a v tom se promítne i osobitý způsob vedení praxí a udílení meditačních instrukcí. Zároveň v této fázi považujeme za důležité, abyste se ukotvili ve způsobu, jakým praxe vedeme v rámci RMT. Vše podstatné ohledně tohoto bodu vám vysvětlíme na výcviku, nyní stačí tyto praxe pouze praktikovat 🙂

Pokud nevíte jak začít s praktikováním uvedených nahrávek, nesnažší cesta je alespoň 1x denně přijít na tuto stránku a pustit libovolnou z níže uvedených praxí. 

Meditace chvilka pro sebe

Meditace “Chvilka pro sebe” je základní meditační praxí RMT.

Jedná se o jednoduchou praxi o délce 4-8 minut, během které pomáháme účastníkům rozvíjet všímavost k tělu, pocitům, myšlenkám, dechu a někdy i okolním zvukům.

První tři nahrávky jsou klasickým formátem. Čtvrtá je zaměřuje více na dech – tímto způsobem například někdy chvilku pro sebe taky vedeme (Marek), například v situacích, kde nechceme procházet všechny 4 výše zmíněné úrovně, apod.

Meditace Body-scan

Body-scan”vám pomůže lépe vnímat tělo, všímat si jeho jednotlivých částí a přirozeně uvolnit napětí a stres v něm nahroměděný. Pro řadu lidí je tato praxe účinnou cestou jak zkvalitnit svůj spánek.

Praxe trvá 10-25 minut, můžete si provádět v sedě i v leže dle potřeby.

Všechny 3 meditace jsou typickou ukázkou, jak lze body-scan vést. Některé jsou kratší, jiné delší – to je holt už vždy na lektorovi, jak do hloubky v rámci praxe půjde a kolik má času. Z pravidla by však v rámci RMT neměl body-scan trvat déle než 30 minut.

Meditace Rekapitulace

Další důležitá individuální praxe, na kterou klademe v rámci RMT velký důraz.

Meditace rekapitulace rekapitulace vám pomůže  reflektovat uplynulé období a díky tomu zakončit svůj den s větším klidem a lehkostí. Pravidelné praktikování této meditace také zlepšuje paměť. Praxe trvá 12 minut.

Meditací provází Marek Vich.

Meditace sebelaskavosti (přátelství k sobě)

Velmi důležitá praxe zaměřená na rozvoj přátelského, milujícího a podpůrného postoje vůči sobě.

První z nahrávek je tradičnější verzí, která je více zaměřena na rozvoj přátelskosti a podpory vůči sobě. Druhá nahrávka je zaměřena na péči v vnitřní dítě – Marek ji například ve své praxi v současné době využívá více. Třetí nahrávka je takovou kombinací první a druhé nahrávky + zahrnuje nabídky pro podporu radosti a vitality.

Obecně doporučujeme v rámci této praxe začít tou první verzí a až si na ni zvyknete, zkuste si osvojit i další verze.

Meditace Laskavosti (přátelství k druhým)

Stěžejní meditace programu RMT, která je nejvíce orientována na druhé lidi. Zaměřuje se na rozvoj přátelského, milujícího a podpůrného postoje vůči druhým lidem. První dvě nahrávky jsou nejtypičtějším formátem praxe laskavosti  v rámci RMT. Pokud tyto praxe dobře znáte, můžete si také pro inspiraci vyzkoušet pokročilou meditaci Laskavosti nebo tématicky zaměřené meditace zvládání krizí, osvobození a míru na druhém řádku.

Meditace motivace do praxe mindfulness

Tato praxe pomáhá uvědomovat si a posilovat motivaci do meditační praxe

V rámci kurzu RMT jí provázíme účastníky na začátku i na konci kurzu. 

Je proto důležité, abyste se s touto praxí seznámili. Uvidíte, že vám může přinést podporu i do vaší osobní praxe.

další nahrávky

Spoustu dalších zajímavých nahrávek najdete na webu Mindfulness Clubu.

Neformální praxe

Jádro praxe mindfulness se nachází v neformální praxi. Z tohoto pohledu jsou formální meditace mindfulness vlastně takovou přípravou, díky, které pak snadněji vneseme všímavost, laskavost a vděčnost i do běžných situací. Zde je pár nabídek, jak tyto kvality v běžných situacích rozvíjet:

Alespoň jednou denně, když vcházíte do práce si zkuste na chvíli uvědomit, co se právě odehrává – například: “Jak se cítím v těle” “Jaké zvuky právě teď slyším” Jaké vůně cítím?”, “Jaké pocity, či myšlenky prožívám?” Co se právě teď kolem mě děje?

Tak často, jak to jen půjde si zkuste vzpomenout si na svůj dech a volně vnímat nádech a výdech.

Kdykoliv mate volnou chvíli tak můžete pozorovat jednotlivé části svého těla.

Zkuste být přítomný/á při úklidu, mytí nádobí, stravování, nebo čistění zubů.

Na konci dne si můžete zrekapitulovat hlavní události dne (především ty, které byly emočně nejsilnější) a uvědomit si za co jste tento den vděčný/á.

Tak často, jak si vzpomenete si zkuste všímat, jaké pocity ve vás vzbuzují lidé v okolí – jsou spojené s příjemnými pocity, neutrálními pocity a nebo negativními pocity?

Literatura ke studiu

Součástí jak přípravy, tak samotného průběhu lektorského výcviku je i četba. Během průběhu výcviku bude mít společně s vašimi dalšími životními povinnostmi poměrně napilno. Doporučujeme pro začít s četbou již teď 🙂 

Lektorský manuál a materiály k rmt

Hlavní zdroje najdete ke stažení ve sdílené Google složce účastníků lektorského výcviku. Ve složce si otevřete pod-složku s výukovými materiály a seznamte se prosím se všemi dokumenty v ní. 

1) Lektorský manuál RMT

První řadě se podívejte na lektorský manuál RMT – ten je nejdůležitějším zdrojem vaší přípravy, protože obsahuje shrnutí hlavních informací kolem mindfulness, RMT, lektorství, požadavků k získání lektorské kvalifikace RMT i podrobnou strukturu osmitýdenního kurzu RMT, který se naučíte vést. Manuál je určen pouze pro vaši osobní potřebu, prosíme tedy, abyste ho nesdíleli s nikým jiným mimo naši výcvikovou skupinu. Manuál průběžně vylepšujeme, proto počítejte s tím, že až bude výcvik zahájen, tak obdržíte novou vylepšenou a vytisknutou verzi manuálu. 

2) Teaching mindfulness

Dále vás prosíme o nastudování dvou kapitol ze známé knihy Teaching Mindfulness: A Practical Guide for Clinicians and Educators (2010) od Donalda McCowna kolegů. Ve složce nejdete i soubor s volným překladem do češtiny. Pokud máte chuť do této problematicky proniknout hlouběji a angličtina nepředstavuje problém, doporučujeme si tuto knihu pořídit. Více info o knize najdete ZDE

3) Vědecké zdroje k RMT

Třetím zdrojem k nastudování jsou vědecké články a Markova disertační práce, které byly hlavním vědeckým podkladem vytváření RMT – doporučujeme se s nimi také seznámit, ale není třeba je číst celé. 

Knížky o mindfulness, laskavosti a vztazích

1) Základní literatura o mindfulness

2) Mindfulness ve vztazích

Pokud vám nedělá potíže anglický jazyk, tak doporučujeme pořídit si knihu “Insight dialogue” od Gregory Kramera, jehož přístup je základní podkladem, na kterém jsme vytvářeli RMT. Oproti Kramerově přístupu je však RMT dynamičtější a zcela sekulární (nenáboženský). V každém případě studium jeho knihy vřele doporučujeme:

Kramer, G. (2007). Insight Dialogue: The Interpersonal Path to Freedom. Shambhala, Boulder.

Jako doprovodné dílo doporučujeme “umění sdílet” od Buddhistického učitele Thich Nhat Hanha, které bylo přeloženo co českého jazyka a zahrnuje řadu principů všímavosti ve vztazích. Pokud Vám dělá problém angličtina a nezvládnete si přečíst Insight Dialogue, mrkněte alespoň na tento titul:

Hanh, T. N. (2015). Umění sdílet. Beta – Pavel Dobrovský.

Všímavost ve vztazích je také úzce spojena s nenásilnou komunikací. Pokud budete mít prostor, doporučujeme mrknout i na tuto knížku:

Rosenberg, M. B. and Gandhi, A. (2016). Nenásilná komunikace. Portál.

3) Laskavost a sebelaskavost

4) Další doporučená literatura

Uvedené další tituly již jsou zcela dobrovolné. Pokud ale rádi čtete a zvládnete přelouskat tituly uvedené výše (vždy alespoň jeden z každé skupiny), doporučujeme mrknout i na níže uvedení knížky. První z nich jsou sekulární, další jsou více buddhisticky orientované.

Goleman, D. (2013). Pozornost: Skrytá cesta k dokonalosti. Jan Melvil publishing.

Goleman, D. (2011). Emoční inteligence. Jan Melvil publishing.

Tang, C.-M., Goleman, D., and Kabat-Zinn, J. (2012). Hledej ve svém nitru. Nečekaná cesta k dosažení úspěchu, štěstí (a světového míru). Harper Collins, New York.

Epstein, M. (2013) Myšlenky bez myslitele: psychoterapie z pohledu buddhismu. Maitrea.

Goldstein, J. (2000) Meditace vhledu. Alternativa.

Gunaratana, H. (2006) O meditaci srozumitelně. Malvern.

Kornfield, J. (2004) Cesta srdce. Eminent.

Kornfield, J. (2005) Po extázi prádelna. Eminent.

Nyanaponika Théra (2013) Jádro buddhistické meditace. Dharma Gaia.

Ricard, M (2015) Altruism: The Power of Compassion to Change Yourself and the World. Little, Brown and Company, Boston.

Yongey, M. (2008) Radost ze života. Dharmagaia

5) Doporučené články z Honzova webu

Další podpůrné zdroje

Na závěr pro vás máme doplňkové zdroje a materiály. Jejich studium je zcela dobrovolné, nicméně mohu vám pomoci hlouběji pochopit principy mindfulness a laskavosti, nakopnout pro praxe a celkově lépe připravit na výcvik. Doporučujeme se s nimi tedy sběžně seznámit, tak jak Vás jednotlivé zdroje budou volat.

Youtube kanál mindfulness Clubu

Rádi bychom vás odkázali na YouTube kanál Mindfulness Clubu, na kterém najdete spoustu zajímavých videí přednášek, vedených meditací a dalších zajímavostí. Hned na první stránce najdete například velmi užitečná videa 9 postojů správné praxe mindfulness od Jona Kabat-Zinna (první z nich v náhledu níže), doporučujeme je shlédnout. Níže uvádíme některá doporučená videa, najdete jich však na tomto kanále mnohem více. 

Marek Vich - Mindful Podcast

Zveme vás také k poslechu Markových podcastů, na kterých se můžete dozvědět zajímavé tipy, jak implementovat mindfulness do běžného života, vztahů i práce. Některá videa také nabízí hlubší pohled na praxi mindfulness a laskavosti.

Marek Vich - Instagram & Tiktok

Pro inspiraci rozvíjení mindfulness a laskavosti v každodennosti ještě můžete mrknout na Markovy kanály na Tik Toku a Instagramu. Najdete zde spoustu zajímavých krátkých videí.

Kontakty a Slovo závěrem

Gratulujeme, pokud se vám podařilo dočíst až sem. Pokud máte cokoliv dalšího na srdci, neváhejte se nám ozvat, jsme tu pro vás 🙂

Moc se těšíme na naše společné všímavé dobrodružství.

Marek Vich

www.marekvich.com

marek.vich@mindfulnessclub.cz

+420 724 890 016

Honza Burian

praveted.info

burian@praveted.info

+420 608 214 854