Materiály k lektorskému výcviku RMT 2023/2024

Vítejte v interní sekci ročního lektorského výcviku Relational Mindfulness Training (RMT) 2023 -2024.

Na této stránce najdete veškeré podklady k přípravě na lektorský výcvik.

Obsah zdrojů a informací na této stránce je poměrně hutný. I přesto vás chceme poprosit, abyste v rámci přípravy na výcvik věnovali dost času k tomu, abyste se s materiály níže uvedenými důkladně seznámili. Díky tomu se budete moci kvalitně připravit na začátek našeho výcviku a odnést si z něho maximum. U zdrojů, které nejsou povinné, ale pouze doporučené to vždy uvádíme.

Je možné, že některé z uvedených zdrojů, doporučení nebo praxí již dobře znáte, v takovém případě se prosím jen ujistěte, že se daných oblastech skutečně orientujete.

V případě, že více z uvedených zdrojů je pro vás nových prosím neklesejte na mysli. I v průběhu výcviku se k řadě z toho, co je zde uvedeno budeme neustále vracet. Platí zde samozřejmě ale pravidlo, že čím více z níže uvedeného zvládnete ztrávit do začátku výcviku, tím lépe 🙂

Vítejte na výcviku, moc se těšíme na naše společné dobrodružství.

Marek Vich, Jan Burian, Rob Kučera a další lektoři RMT

1) doporučené akce

Absolvování osmtýdenního kurzu rmt

RMT je unikátní svým primárním zaměřením na mezilidské vztahy. Proto se na RMT i samotná praxe odvíjí hlavně v mezilidské interakci ve dvojicích a ve skupině. Z tohoto důvodu je i Vaší nejlepší přípravou na lektorský výcvik absolvování některého z osmitýdenních kurzů RMT. Díky tomu se plně seznámíte s kurzem, který vás na lektorském výcviku naučíme vést. Úspěšné absolvování základního kurzu před zahájením lektorského výcviku vám navíc zajistí slevu 6 000 Kč z celkové ceny lektorského výcviku. Pokud tedy základní kurz RMT ještě nemáte absolvovaný, doporučujeme se na některý z kurzů přihlásit. Aktuálně vypsané kurzy naleznete níže. Níže také naleznete seznam aktuálně vypsaných meditačních retreatů. 

Absolvování meditačního retreatu

Jednou z podmínek získání budoucí lektorské kvalifikace je absolvování alespoň pětidenního meditačního retreatu. Pokud to je pro vás možné, doporučujeme alespoň jeden z nich absolvovat již před zahájením výcviku. Na retreatu výrazně prohloubíte svoji meditační praxi, jeho absolvování je proto skvělou přípravou i na samotný výcvik. Pokud zde nevidíte nabídku meditačních retreatů, podívejte se na stránky Mindfulness Clubu.

2) Osobní Meditační praxe

Ač se RMT zaměřuje primárně na vztahy a komunikaci, klasická meditační praxe zde hraje velmi důležitou roli. Jako RMT lektoři budete k vedení těchto praxí způsobilí a během výcviku se budeme intenzivně věnovat nácviku jejich vedení.  

V současné době bychom vás tedy rádi vyzvali k jejich důkladnému prostudování a implementaci do každodenního režimu. Jinými slovy vás prosíme o to, abyste každý den alespoň jednu z uvedených praxí praktikovali. 

V rámci RMT se věnujeme především 4 základním druhům meditací, zde jsou odkazy na jejich nahrávky od Marka i Honzy. Nahrávky vždy nejprve přikládáme z náhledu YouTube kanálu, zároveň pod nimi vždy uvádíme i jejich verze ze Soundcloudu, které si můžete v případě potřeby stáhnout ( pro pořádek uvádíme, že větší část nahrávek pochází z kanálů Mindfulness Clubu, některé jsou z Markova kanálu).

Než se do toho pustíte...

U každé z uvedených praxí vám dáváme na výběr z více variant, vždy buď pod vedením Marka nebo Honzy. 

První dvě nahrávky v každé sekci jsou nejklasičtějším formátem, v jakém praxi na kurzech vedeme. Prosíme vás, abyste se s praxemi v tomto formátu důkladně seznámili a osvojili si jejich praxi. U každé praxe dále pak přikládáme i další nahrávky, které většinou obsahují alternativnější formu, jenž doporučujeme vyzkoušet spíše až poté, co se seznámíte se hlavními verzemi dané praxe. 

Počítáme s tím, že si během lektorského výcviku rozvinete vlastní styl a v tom se promítne i osobitý způsob vedení praxí a udílení meditačních instrukcí. Zároveň v této fázi považujeme za důležité, abyste se ukotvili ve způsobu, jakým praxe vedeme v rámci RMT. Vše podstatné ohledně tohoto bodu vám vysvětlíme na výcviku, nyní stačí tyto praxe pouze praktikovat 🙂

Pokud nevíte jak začít s praktikováním uvedených nahrávek, nesnažší cesta je alespoň 1x denně přijít na tuto stránku a pustit libovolnou z níže uvedených praxí. 

Meditace chvilka pro sebe

Meditace “Chvilka pro sebe” je základní meditační praxí RMT. Jedná se o jednoduchou praxi o délce 4-8 minut, během které pomáháme účastníkům rozvíjet všímavost k tělu, pocitům, myšlenkám, dechu a někdy i okolním zvukům. První dvě nahrávky jsou klasickým formátem, třetí nahrávka je ukázkou zjednodušené verze – tímto způsobem například někdy chvilku pro sebe taky vedeme (Marek), například v situacích, kde je méně času, nebo kdy nechceme procházet všechny 4 výše zmíněné úrovně, apod.

Meditace Body-scan

Meditace “Body-scan” pomáhá účastníkům více a hlouběji vnímat tělo. Je založena na jeho postupném procházení a uvědomování si jeho jednotlivých částí. Běžnou součástí praxe jsou také nabídky pro uvolnění daných částí, které mohou být podpořeny i jednoduchými vizualizacemi. Uvedené 2 nahrávky Honzy  a Marka jsou typickou formou, jak lze na RMT body-scan vést.

Meditace sebelaskavosti (přátelství k sobě)

Velmi důležitá praxe zaměřená na rozvoj přátelského, milujícího a podpůrného postoje vůči sobě. První z nahrávek je tradičnější verzí, která je více zaměřena na rozvoj přátelskosti a podpory vůči sobě. Druhá nahrávka je zaměřena na péči v vnitřní dítě – Marek ji například ve své praxi v současné době využívá více. Třetí nahrávka je zde více pro inspiraci – na RMT sebelaskavost takto obvykle nevedeme, nicméně může pro vás být zajímavé vidět, jak lze vedení sebelaskavosti kombinovat s dalšími tématy.

Meditace Laskavosti (přátelství k druhým)

Stěžejní meditace programu RMT, která je nejvíce orientována na druhé lidi. Zaměřuje se na rozvoj přátelského, milujícího a podpůrného postoje vůči druhým lidem. První dvě nahrávky jsou nejtypičtějším formátem praxe laskavosti  v rámci RMT. Pokud tyto praxe dobře znáte, můžete si také pro inspiraci vyzkoušet pokročilou meditaci Laskavosti nebo tématicky zaměřené meditace zvládání krizí, osvobození a míru na druhém řádku.

3) Literatura ke studiu

Součástí jak přípravy, tak samotného průběhu lektorského výcviku je i četba. Během průběhu výcviku bude mít společně s vašimi dalšími životními povinnostmi poměrně napilno. Doporučujeme pro začít s četbou již teď 🙂 

Lektorský manuál a materiály k rmt

Hlavní zdroje najdete ke stažení ve sdílené Google složce účastníků lektorského výcviku. Ve složce si otevřete pod-složku s výukovými materiály a seznamte se prosím se všemi dokumenty v ní. 

1) Lektorský manuál RMT

První řadě se podívejte na lektorský manuál RMT – ten je nejdůležitějším zdrojem vaší přípravy, protože obsahuje shrnutí hlavních informací kolem mindfulness, RMT, lektorství, požadavků k získání lektorské kvalifikace RMT i podrobnou strukturu osmitýdenního kurzu RMT, který se naučíte vést. Manuál je určen pouze pro vaši osobní potřebu, prosíme tedy, abyste ho nesdíleli s nikým jiným mimo naši výcvikovou skupinu. Manuál průběžně vylepšujeme, proto počítejte s tím, že až bude výcvik zahájen, tak obdržíte novou vylepšenou a vytisknutou verzi manuálu. 

2) Teaching mindfulness

Dále vás prosíme o nastudování dvou kapitol ze známé knihy Teaching Mindfulness: A Practical Guide for Clinicians and Educators (2010) od Donalda McCowna kolegů. Ve složce nejdete i soubor s volným překladem do češtiny. Pokud máte chuť do této problematicky proniknout hlouběji a angličtina nepředstavuje problém, doporučujeme si tuto knihu pořídit. Více info o knize najdete ZDE

3) Vědecké zdroje k RMT

Třetím zdrojem k nastudování jsou vědecké články a Markova disertační práce, které byly hlavním vědeckým podkladem vytváření RMT – doporučujeme se s nimi také seznámit, ale není třeba je číst celé. 

Knížky o mindfulness, laskavosti a vztazích

1) Základní literatura o mindfulness

2) Mindfulness ve vztazích

Pokud vám nedělá potíže anglický jazyk, tak doporučujeme pořídit si knihu “Insight dialogue” od Gregory Kramera, jehož přístup je základní podkladem, na kterém jsme vytvářeli RMT. Oproti Kramerově přístupu je však RMT dynamičtější a zcela sekulární (nenáboženský). V každém případě studium jeho knihy vřele doporučujeme:

Kramer, G. (2007). Insight Dialogue: The Interpersonal Path to Freedom. Shambhala, Boulder.

Jako doprovodné dílo doporučujeme “umění sdílet” od Buddhistického učitele Thich Nhat Hanha, které bylo přeloženo co českého jazyka a zahrnuje řadu principů všímavosti ve vztazích. Pokud Vám dělá problém angličtina a nezvládnete si přečíst Insight Dialogue, mrkněte alespoň na tento titul:

Hanh, T. N. (2015). Umění sdílet. Beta – Pavel Dobrovský.

Všímavost ve vztazích je také úzce spojena s nenásilnou komunikací. Pokud budete mít prostor, doporučujeme mrknout i na tuto knížku:

Rosenberg, M. B. and Gandhi, A. (2016). Nenásilná komunikace. Portál.

3) Laskavost a sebelaskavost

4) Další doporučená literatura

Uvedené další tituly již jsou zcela dobrovolné. Pokud ale rádi čtete a zvládnete přelouskat tituly uvedené výše (vždy alespoň jeden z každé skupiny), doporučujeme mrknout i na níže uvedení knížky. První z nich jsou sekulární, další jsou více buddhisticky orientované.

Goleman, D. (2013). Pozornost: Skrytá cesta k dokonalosti. Jan Melvil publishing.

Goleman, D. (2011). Emoční inteligence. Jan Melvil publishing.

Tang, C.-M., Goleman, D., and Kabat-Zinn, J. (2012). Hledej ve svém nitru. Nečekaná cesta k dosažení úspěchu, štěstí (a světového míru). Harper Collins, New York.

Epstein, M. (2013) Myšlenky bez myslitele: psychoterapie z pohledu buddhismu. Maitrea.

Goldstein, J. (2000) Meditace vhledu. Alternativa.

Gunaratana, H. (2006) O meditaci srozumitelně. Malvern.

Kornfield, J. (2004) Cesta srdce. Eminent.

Kornfield, J. (2005) Po extázi prádelna. Eminent.

Nyanaponika Théra (2013) Jádro buddhistické meditace. Dharma Gaia.

Ricard, M (2015) Altruism: The Power of Compassion to Change Yourself and the World. Little, Brown and Company, Boston.

Yongey, M. (2008) Radost ze života. Dharmagaia

5) Doporučené články z Honzova webu

4) Další podpůrné zdroje

Na závěr pro vás máme doplňkové zdroje a materiály. Jejich studium je zcela dobrovolné, nicméně mohu vám pomoci hlouběji pochopit principy mindfulness a laskavosti, nakopnout pro praxe a celkově lépe připravit na výcvik. Doporučujeme se s nimi tedy sběžně seznámit, tak jak Vás jednotlivé zdroje budou volat.

Youtube kanál mindfulness Clubu

Rádi bychom vás odkázali na YouTube kanál Mindfulness Clubu, na kterém najdete spoustu zajímavých videí přednášek, vedených meditací a dalších zajímavostí. Hned na první stránce najdete například velmi užitečná videa 9 postojů správné praxe mindfulness od Jona Kabat-Zinna (první z nich v náhledu níže), doporučujeme je shlédnout. Níže uvádíme některá doporučená videa, najdete jich však na tomto kanále mnohem více. 

Doporučená videa Mindfulness Clubu

Marek Vich - Mindful Podcast

Zveme vás také k poslechu Markových podcastů, na kterých se můžete dozvědět zajímavé tipy, jak implementovat mindfulness do běžného života, vztahů i práce. Některá videa také nabízí hlubší pohled na praxi mindfulness a laskavosti.

Doporučené díly Mindful Podcastu

Marek Vich - Instagram & Tiktok

Pro inspiraci rozvíjení mindfulness a laskavosti v každodennosti ještě můžete mrknout na Markovy kanály na Tik Toku a Instagramu. Najdete zde spoustu zajímavých krátkých videí.

Kontakty a Slovo závěrem

Gratulujeme, pokud se vám podařilo dočíst až sem. Pokud máte cokoliv dalšího na srdci, neváhejte se nám ozvat, jsme tu pro vás 🙂

Moc se těšíme na naše společné všímavé dobrodružství.

Marek Vich

www.marekvich.com

marek.vich@mindfulnessclub.cz

+420 724 890 016

Honza Burian

praveted.info

burian@praveted.info

+420 608 214 854