osmitýdenní kurz mindfulness ve vztazích (RMT)

naučíte se lépe zvládat stres a emoce ve vztazích a lépe komunikovat

Chcete se naučit lépe zvládat stres, získat větší nadhled v mezilidských vztazích, nebo zlepšit své komunikační dovednosti?

Zveme Vás na účast v 8-týdenním programu Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness (všímavosti) v komunikaci a interakci s druhými lidmi.

Program je navržen tak, aby Vám pomohl stát se sebevědomějším, stabilnějším a pozornějším člověkem ve společnosti. Vědecký výzkum prokázal, že účast v RMT pomáhá výrazně snížit stres, zlepšit psychickou odolnost a také rozvinout pozornost, empatii a komunikačních dovednosti (více informací níže).

Registrovat se můžete přímo skrze rezervační systém lektora – viz níže.

Informace o lektorovi

Kurz bude pod vedením Maxe Fraenkla, lektora mindfulness, který patří mezi první lektory, kteří získali kvalifikaci školit kurzy RMT. Pro více informací o lektorovi klikněte na medailónek.

Mindfulness a sebelaskavost

vědecky podložené kvality psychického rozkvětu

Mindfulness (všímavost) je schopnost plně prožívat přítomný okamžik a s nadhledem i se zájmem objevovat, co se v něm odehrává. Mindfulness bylo společně se sebelaskavostí vědeckými studiemi opakovaně prokázano jako účinná cesta pro zvládání stresu a nejistoty, prevenci vyhoření, posílení pracovní angažovanosti a motivace, zlepšení soustředění, psychické odolnosti i pocitu osobního štěstí.

Relational Mindfulness training

mindfulness a laskavost rozvíjíme přímo v komunikaci s druhými

Na kurzu RMT se budete učit  kultivovat mindfulness během dialogu ve dvojicích i ve skupině a díky tomu se pro Vás stane snadnější zachovat si dále rozvíjet hlavní benefity praxe mindfulness jako snížení stresu či zlepšení pozornosti v džungli každodenních interakcí. Hlavní praxí programu je všímavý dialog ve dvojicích, díky kterému rozvinete schopnost pravidelně se zastavovat v mezilidských situacích (dělat tzv. “mikro-pauzy”) a jasněji si uvědomovat co v těchto situacích odehrává uvnitř vás i v ostatních lidech. RMT má vědecky ověřené příznivé účinky pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti a rozvoj komunikačních dovedností i empatie. Účast v RMT vám také pomůže lépe vnímat sami sebe i druhé během sociální interakce a umožňuje znovu cítit pocit bezpečí a sounáležitosti ve skupině. 

Co si z kurzu odnesete

Osvojíte si techniky, které Vám pomohou lépe psychicky zvládat každodenní situace.

Naučíte se pracovat se stresem a vlastními emocemi, především v momentech, kdy komunikujete nebo spolupracujete s druhými lidmi.

Naučíte se také lépe odhadnout druhé lidi a rozvinete schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu.

Pokud jste spíše introvertní typ, účast v RMT Vám pomůže překonat nepohodu při mezilidské komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Pokud se považujete za extroverta, účast v programu Vám pomůže lépe vnímat druhé a překonat potřebu neustále mluvit.

Bude také hodně prostoru pro diskuse ve skupině. Zaměříme se mimo jiné na to, jak úspěšně zavést praxi všímavosti do svého života a maximálně využít její potenciál.

Naučíte se relaxovat i v časové tísni.​​​​​​​

Jaké techniky a principy si osvojíte

 meditace mindfulness “chvilka pro sebe” a body-scan pro zvládání denních stresových situací a psychické uvolnění.

Praxi sebe-laskavosti a laskavosti vhodné pro rozvoj vnitřního bezpečí, psychické  stability a přátelského postoje k sobě i druhým.

Praxe rekapitulace a vděčnosti pro mentální úklid za náročným dnem

základní Praxe ve dvojicích a v komunikaci (tzv. všímavý dialog),  které vám pomohou lépe naslouchat i vyjadřovat sami sebe a více se uvolnit, když jste s druhými.

pokročilejší praxe ve dvojicích, které vám pomohou emočně se otevřít druhým lidem a přitom se cítit bezpečně a sebevědomě.

doporučení pro zvýšení bdělosti, zlepšení pozornosti a redukci stresu v každodenních situacích

Program kurzu a zaměření setkání

Program zahrnuje 8 týdenních setkání (8 x 2h) a jeden celodenní seminář (6 h). 

Každá hodina je zaměřena na představení nové metody, kterou pak budete moci za pomocí doprovodných nahrávek i instrukcí ihned zavést do svého každodenního režimu. Na začátku výcviku také obdržíte pracovní skripta. Po úspěšném absolventi výcviku obdržíte certifikát o absolvování.

1. týden: Úvod do mindfulness a RMT: Co je individuální mindfulness a co je mindfulness ve vztazích? Jak spolu souvisí? Jak mohu využít druhé lidi k rozvoji své všímavosti? Jak lépe naslouchat druhým lidem?

2. týden: Tělo, Rekapitulace & Vděčnost: Jak mohu účinně zvládat stres a rozvinout svůj nadhled v každodenních situacích?

3. týden: Přátelství k sobě: Jak se mohu efektivně poučit ze svých neúspěchů? Jak se mohu sám/a sobě stát větším přítelem? Jak překonat svého vnitřního kritika?

4. týden: Přátelství k druhým: Jak lépe porozumět druhým lidem? Jak se účinně vyrovnat s nepříjemnými lidmi? Jak rozvinout zdravou míru empatie?

5. týden: Překonávání napětí ve společnosti: Jak se cítit více uvolněně a svobodně v přítomnosti druhých lidí? Jak lépe zvládat situace, kdy se v přítomnosti druhých cítíme nesvobodně?

6. týden: Uvědomění silných & slabých stránek: Jak rozvinout zdravé sebevědomí? Jak využít své slabiny k růstu? Jak zlepšit své prezentační dovednosti?

7. týden: Rozvoj blízkosti: Jak lépe pochopit situaci druhých lidí? Jak více rozvinout svoji empatii? Jak se lépe cítit ve společnosti?

8. Týden: Jak pokračovat s mindfulness dál: Jak udržet praxi mindfulness živou ve svém životě? Jak se připravit na nenáročně životní situace?

+ Celodenní seminář (obvykle v 6. nebo 7. týdnu): Opakování cvičení + pokročilá praxe ve skupině

pro koho je kurz vhodný

Pro úplné začátečníky: Pro účast v kurzu není nutná předchozí zkušenost s mindfulness nebo meditacemi. Na kurzu si osvojíte nezbytné základy pro to, abyste se mohli mindfulnes začít věnovat.

Pro pokročilejší meditující nebo absolventy základních kurzů (typu MBSR nebo MBCT): Klasická meditace všímavosti nebývá zárukou přenesení většího klidu a nadhledu do mezilidských vztahů. RMT se na tuto oblast zaměřuje přímo, protože klade hlavní důraz na praxi ve dvojicích a skupině. Díky podpoře ze strany lektora i skupiny zjistíte, že udělat pokrok v tomto směru je poměrně snadné.

Pro lidi, kteří intenzivně pracují nebo komunikují týmech: metody, které si osvojíte na RMT jsou jednoduché a časově nenáročné. Pomohou Vám zefektivnit a oživit Vaše porady a řešit, či předcházet konfliktům v týmu.

Pro lidi s psychoterapeutickým vzděláním: RMT dynamicky založený program, základem naší praxe je komunikace ve dvojicích a skupině, kde klademe hlavní důraz na rozvoj uvědomění. Na kurzu se proto můžete dozvědět, jak lépe využít prvky mindfulness přímo ve Vaší individuální i skupinové terapii.

Místo konání a termíny

PPINK, náměstí Republiky 12, Pardubice

Týdenní setkání: Vždy ve čtvrtek od 5. 10. do 30. 11. 2023, 18:00 – 20:15

Víkendové setkání:  Sobota 26. 11. 2023, 9:00 – 15:00

Případné absence v kurzu (včetně víkendového kurzu) bude možné po domluvě nahrazovat v paralelních skupinách a jiných podobně zaměřených kurzech.

Cena kurzu a přihlášení

ZÁKLADNÍ KURZOVNÉ: 4 600 Kč 

ZLEVNĚNÉ KURZOVNÉ*: 3 220 Kč

* Studenti, důchodci, matky samoživitelky a lidé ve finanční nouzi.

Kurz si lektor organizuje sám. Jako RMT Academy a Mindfulness Club ho tedy nepořádáme a proto zde není možné ani uplatnit naše členské výhody. Lektor i kurz je však námi prověřený a vřele vám účast v něm doporučujeme.