Týdenní mindfulness retreat

využijte možnost prohloubit vaši meditační praxi

Tiché týdenní ústraní (retreat) je příležitost k dlouhodobému rozvíjení meditace všímavosti (mindfulness) nebo též meditaci vhledu (vipassana), v klidném prostředí, uprostřed přírody a mezi lidmi, kteří mají podobné zájmy. 

Účast na meditačních retreatech je důležitou součástí prohlubování praxe mindfulness.

Ačkoliv akci přímo nepořádáme pod hlavičkou RMT Academy, včele Vám nicméně účast na akci doporučujeme, ať už jste běžný praktikující mindfulness, lektor nebo zájemce o lektorství.

Informace o lektorovi

Workshop povede spoluzakladatel a senior lektor RMT Jan Burian. Pro více informací o Honzovi klidněte na obrázek niže.

Mindfulness a sebelaskavost

vědecky podložené kvality psychického rozkvětu

Mindfulness (všímavost) je schopnost plně prožívat přítomný okamžik a s nadhledem i se zájmem objevovat, co se v něm odehrává. Mindfulness bylo společně se sebelaskavostí vědeckými studiemi opakovaně prokázano jako účinná cesta pro zvládání stresu a nejistoty, prevenci vyhoření, posílení pracovní angažovanosti a motivace, zlepšení soustředění, psychické odolnosti i pocitu osobního štěstí.

Místo konání a termíny

 Farma Lozice – www.usedlost.org

Začátek: v pátek 22. července večeří v 18 hodin

Ukončení: v pátek 29. července v poledne

Retreat si lektor organizuje sám, akci tedy přímo nepořádáme pod hlavičkou RMT Academy, včele Vám nicméně účast na akci doporučujeme, ať už jste běžný praktikující mindfulness, lektor nebo zájemce o lektorství.

Aktuálně vypsané kurzy a výcviky

festival

2022-07-14 | Mindful Camp: Letní oslava přítomnosti

Srdečně Vás zveme letní všímavou oslavu v přírodě a jedinečné osobní setkání všech příznivců všímavého a vědomého stylu života. Na akci mimo jiné zažijete hned několik workshopů RMT a osobně potkáte většinu našich lektorů.